write.as

سال آینده چگونه سالی است؟ بیایید انتخاب کنیم.

نمی‌دونم نویسنده‌‌اش کی‌ه ولی عالی عالی عالی. :)


سال آینده

سال آینده (۱۳۹۸) سال استفاده از مزایای بحران است. از آنجا که قرار نیست سال آینده پایان تاریخ و دنیا باشد و ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و... هم در کار خواهد بود، باید از خود پرسید: برای سال‌های بعد می‌خواهم چه توشه‌ای همراه خودم بردارم؟

در سال آینده سوددهی “امید” اگر آن را به صورت یک کالای روانی در نظر بگیریم، چند برابر سال‌های گذشته است. در ۱۳۹۸ افرادی که امید خود را حفظ کرده‌اند مزیت بزرگ‌تری نسبت به دیگران خواهند داشت.

سال آینده زمان ارزانی و فراوانی بهترین معلمین و مدرسین و مشاوران و اساتید است. اگر پروژه رشد و یادگیری و توسعه شخصی دارید، سال ۱۳۹۸ را به هیچ قیمت از دست ندهید. ضمنا ضمن ارزانی و فراوانی کالاهای مربوط به آموزش و خودسازی، مزیت رقابتی سرمایه‌گذاری بر این حوزه هم چند برابر خواهد بود.

در سال آینده هر چیزی گران بشود، تغییر کردن ارزان می‌شود. چون از مزایای شرایط بحران بازبینی ارزش‌ها و روزآمد کردن اصول است. اگر می‌خواهید برند فردی یا سازمانی خود را بازبینی کنید و تغییر دهید سال ۱۳۹۸ را از دست ندهید. در شرایط بحرانی با کمترین مقاومت و قضاوت روبرو خواهید شد.

در سال (و سال‌های) آینده افراد و خانواده‌هایی که نظام‌های اخلاقی و ارزشی خود را بازبینی و سپس ساده و روزآمد کنند شانس رضایت و موفقیت بیشتری دارند. پیش‌بینی می‌شود بسیاری از خرده فرهنگ‌ها و نظام‌های ارزشی و اخلاقی ما که سال‌ها به خاطر فشار عرف و عادت و معیار و هنجار، نسبت به تغییر مقاوم بودند دستخوش تغییر خواهند شد ؛چون به صرفه نیستند.

روش ازدواج کردن، شیوه سوگواری، آداب معاشرت و مهمانی، روش تفریح و... تغییرپذیر می‌شوند.

سال آینده سال انتخاب دوست است. چون کسانی که در سختی به یکدیگر می‌پیوندند دیرتر از یکدیگر جدا می‌شوند.

سال آینده سال لبخند زدن است. چون لبخند در بحران بیشتر دیده می‌شود و پژواک و تاثیر بیشتری دارد و ارزش افزوده خوشرویی و حال خوب با هیچ زمان دیگری قابل قیاس نیست.