Adequit on write.as

uzletresz.com | Cégértékesítési és tőkebevonási portál. Kft formában működő eladó cégek és eladó vállalkozások. Tranzakciós tanácsadás, cégeladásra felkészítés.

Az üzleti titok jelentősen hozzájárulhat a vállalkozás versenyelőnyéhez, amelyet azonban csak akkor véd a törvény, ha a jogosult maga is megtette a védelme érdekében az ésszerűen elvárható lépéseket. Az új szabályozás egy helyre gyűjtötte az üzleti titokra vonatkozó szabályokat, és új keretbe foglalva kiemelte annak vagyoni értékét.

Az új szabályozás háttere

A TRIPS egyezmény még a 90-es években ugyan jelentős lépés volt az üzleti titokra vonatkozó szabályozás világszerte történő összehangolásában, ennek ellenére az EU tagországai között jelentős különbségek maradtak.

Ezt kívánja áthidalni az üzleti információk védelméről szóló irányelv, melynek a magyarországi átültetése az üzleti titok védelméről szóló külön törvény.

Modernebb felfogást tükrözve ezáltal az üzleti titok szabályozása kikerült a Ptk személyiségi jogi részéből, és közelebb került a szellemi tulajdonjogokhoz. Ennek megfelelően immár nem személyiségi jogi jellegű, hanem a külön jogszabályban biztosított, vagyoni jogi jellegű védelmet élvez.

Ez egyúttal feloldja a Ptk-nak azt a korábbi megoldását, hogy az üzleti titok személyiségi jogi védelmet élvezett, miközben forgalomképes és elidegeníthető is volt, amely személyhez űződő jogoknál meglehetősen szokatlan.

Ráadásul az üzleti titoknak a gazdasági verseny szempontjából jelentős vetületét a Tpvt. nevű törvény tartalmazta, amely nem segítette a tisztánlátást.

Mi is az üzleti titok most?

Az üzleti titok által biztosított védelem körébe nemcsak a technologiai ismeretek: gyártási folyamatok, összetevők, eljárások tartozhatnak, hanem a kereskedelmi információk körébe tartozó üzleti stratégiára, beszállítókra vonatkozó információk, vevői adatbázisok, üzleti tervek, piackutatások.

Sőt az üzleti titok harmadik típusának számít a know-how (magyar szóhasználatban a védett ismeret), amely a rögzített formában rendelkezésre álló műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeretet jelöli azzal, hogy annak azonosíthatónak kell lennie.

Maga a törvény azonban nem egy példálózó felsorolást, hanem meghatározást ad, amelynek az legfontosabb elemei, hogy az üzleti titok fogalma: * gazdasági tevékenységhez kapcsolódik * titkos, de legalábbis nem könnyen hozzáférhető * vagyoni értékkel bír, és * a titokban tartása érdekében a titok jogosultja az ésszerűen elvárható lépéseket megtette.

A cikk a következő linken folytatódik: https://uzletresz.com/hu/blog/mit-hozott-az-uzleti-titok-kulon-szabalyozasa

Különösnek hangzó fogalom, amely mégis egy praktikus megoldást takar, és könnyen lehet, hogy éppen ezen múlik, hogy eladó és vevő megtalálja a közös pontot a cégadásvétel során.

Cégeladás esetén a vételár finanszírozásának két alapvető forrása a vevő tőkéje és az általa igénybe vett külső finanszírozás.

Amennyiben a cégvásárláshoz az így rendelkezésre álló forrás kevesebb mint a vételár, akkor szerephez juthat az eladó általi finanszírozás, amelynek praktikus formája a vételár részletekben történő megfizetése néhány sajátossággal.

Ez esetben az eladó vállalkozás tulajdonosa később jut hozzá a vételárhoz, és ebben az értelemben finanszírozza a vevő cégvásárlását.

Mivel ez a részletfizetés időtartamára továbbra is egymáshoz köti az eladó vállalkozás tulajdonosát és a vevőt, ezért van néhány alapvető kérdés, amelyeket a felek rendezniük kell.

A cikk a következő linken folytatódik: https://uzletresz.com/hu/blog/elado-altali-finanszirozas-hogyan-is-mukodik-ez

A potenciális vevő 6 típusa, akivel az eladó cég értékesítése során számolhat.

Ha egyszer eldöntötte, hogy eladja a cégét, a megfelelő vevő megtalálása az egyik legnagyobb feladat.

Szinte bizonyos, hogy az egyes érdeklődők eltérő lehetőségekkel rendelkeznek, és eltérő értéket képvisel számukra a vállalkozás, amely meghatározza, hogy milyen erős az érdeklődésük a cég iránt.

Ezen felül azonban eltérő lehet a cégvásárlás indoka és célja is. Ezt alapul véve bemutatunk 6 tipikus vevőjelölt típust.

Pénzügyi befektető

A pénzügyi befektető értékeli a vállalkozásában már megteremtett értéket, és látja benne a további potenciált. Nem tud, vagy nem akar azonban a napi működtetésben részt venni akkor sem, ha adott esetben más területen már szerzett vállalkozóként gyakorlatot.

Fokozottan rá van utalva nem pusztán arra, hogy az eladó vállalkozás kiforrott üzleti gyakorlattal és átlátható folyamatokkal rendelkezzen, de arra is, hogy vagy maga a cégalapító, vagy olyan hozzáértő menedzsment maradjon meg a kormánynál, amely képes a vállalkozás hatékony és nyereséges működtetésére.

A vételáron felül a pénzügyi befektető további tőkét vagy kölcsönt is nyújthat a cégnek, amely könnyebbséget jelenthet ugyan a napi működtetésben, azonban a pénzügyi befektetés együtt jár azzal, hogy a befektető igénye szerint közvetlenül vagy kevésbbé közvetlenül, de folyamatosan ellenőrizhesse a cég működését.

Ennek biztosítására tipikusan komplex ellenőrzési, beszámolási szabályok kerülnek kialakításra. Amennyiben a befektető csak kisebbségi részesedést szerez az eladó vállalkozásban, akkor mindez összetett feltételekhez kötött eladási és vételi jogokkal, valamint szindikátusi szerződéssel megtámogatva történik.

A cikk a következő linken folytatódik: https://uzletresz.com/hu/blog/ki-venne-meg-a-ceget

uzletresz.com | Cégértékesítési és tőkebevonási portál

Kft formában működő eladó cégek és eladó vállalkozások

Hirdetési oldal integráltan igénybe vehető tranzakciós tanácsadással Kft formában működő eladó cégek, üzletrészek, és vállalkozások eladó eszközállományai adásvételéhez. Cégvásárlás és eladás témák a Cégeladás blogban.

Lépjen velünk kapcsolatba, amennyiben a közeljövőben eladni tervezi a vállalkozását, vagy már döntött is az eladásról.

Vállaljuk a cégeladásra felkészítést, hogy növelje esélyét a sikeres cégeladásra.

Az eladó cég méretének és az igényelt szakmai támogatás függvényében két platform is rendelkezésre áll az eladó vállalkozások tulajdonosai számára:

  • Standard platform: jelképes összegért egyszerűen és gyorsan feladhatja a hirdetét, amennyiben saját kezében tartaná már az érdeklődőkkel való kapcsolatfelvételt is

  • Private platform: szakmai tanácsadással és a folyamat koordinálásával működünk közre a cégeladás folyamatában sikerdíjas megállapodás alapján.

Jelentős számú potenciális vevővel illetve befektetővel állunk kapcsolatban, így nem nyilvános megbízás is lehetséges cégeladásra vagy kisebbségi tulajdonrész befektetőnek való értékesítésére.

Lépjen velünk kapcsolatba a honlapon keresztül, vagy az info@uzletresz.com email címen.