Blended learning post-Corona

Het is bijna twee jaar geleden dat ik halsoverkop mijn onderwijs moest omgooien naar volledig online omdat Covid uitbrak. In die eerste driekwart jaar was ik onderdeel van een team dat de hogeschoolbrede ondersteuning voor docenten op gang bracht en verzorgde. Met warme gevoelens denk ik terug aan de beginperiode. We bouwden websites, schreven toetsbeleid, hielpen onderwijsadviseurs en docenten een stapje verder. En ondertussen in mijn eigen klas boksten we het samen met de studenten (in mijn geval ook allemaal docent) voor elkaar. Ik breidde mijn onderwijstechnologisch repertoire elke week met een baby-stapje uit en leerde meer dan in de 6 jaar daarvoor.

Natuurlijk kijk ik ook met gemengde gevoelens terug. Ik heb vier trimesters volledig online onderwijs verzorgd dat daar niet op was ontworpen. Toen ik afgelopen september eindelijk weer voor de klas stond in plaats van zat kon ik mijn geluk niet op.

Nu we weer enige normaliteit in het vooruizicht hebben, is het tijd om de balans op te maken en vooruit te kijken. Corona-onderwijs is noodonderwijs. We hadden geen of weinig keuze welk onderwijs online en wat fysiek kon.

Experts en artikelen zeggen allemaal dat het één op één kopieren van onderwijs van volledig fysiek naar blended of online geen recht doet aan de mogelijkheden. Dat herken ik. Nadat we de technische basics van online lesgeven enigszins onder de knie hadden, kwam er vraag naar hoe je studenten online activeert, hoe je echt contact maakt, hoe je (peer)feedback organiseert. Er was geen ruimte om je hier echt in te verdiepen. Veel adviezen en praktijken bleven hangen in veranderingen die relatief eenvoudig op lesniveau uit te voeren waren.

Daarnaast begon men na te denken over het blenden van onderwijs: wat doe je fysiek en wat online? Hoe vind je een goede balans tussen die twee? En welke plek heeft hybride onderwijs, waarbij een deel van de studenten in de klas zit en een deel online de les volgt?

Aan ideeen, toolkits en modellen geen gebrek. Maar bij mij klikt het nog niet. Het zijn oplossingen voor problemen die ik nog niet scherp heb, vooral als het gaat om de rol die technologie in leren kan spelen. Ik heb behoefte aan meer kennis en een zelf opgebouwd referentiekader.

Daar ga ik de komende tijd aan werken, door de literatuur in te duiken.

#blendedlearning