Calligraphic Space

De verzameling van de verluchte initialen in mijn schetsboek is hier.

Een gedigitaliseerd boek uit 1897. Vooral de op architectuur geinspireerde kapitalen zijn fascinerend. Een heel directe koppeling van kalligrafie en ruimtelijkheid:

A, D, S.

Via @okyymstf

form because function / function because form?

Verluchte initialen bevatten interessante vormen van tekst-beeld combinaties. Daarmee zijn het treffende voorbeelden van de onderlinge verbondenheid van vorm en inhoud.

In informatie-technologie, en dan vooral in digitale communicatie langs meerdere kanalen/media wordt gestreefd naar een zo strikt mogelijke scheiding van vorm en inhoud (search “separation of content from presentation”). Een zo neutraal mogelijke notatie van de inhoud maakt het mogelijk om de presentatie ervan aan te passen aan de specifieke context waarin deze plaatsvindt.

Dit principe maakt veel mogelijk maar lijkt ook een aantal zaken uit te sluiten. Welke scheiding tussen vorm en inhoud kun je maken in het geval van een verluchte initiaal? Waar eindigt de letter, waar begint het beeld? Welk deel van de letter is inhoud, welk deel is decoratie? Waar houdt de een op en begint de ander? Is het zinvol om in dit geval deze scheiding uberhaupt aan te willen brengen?

Is het niet juist interessant dat beiden tegelijkertijd het geval zijn? De ene component heeft de andere nodig om zelf als zodanig geduid te kunnen worden. De ene component bepaalt tegelijkertijd mede de indentiteit/ervaring/expressie van de andere componenten.

Inhoud want vorm, vorm want inhoud?

form follows function, or form because function, function because form?

presentation because content, content because presentation?

In Calligraphic Space no. 3 this abstract piece is one of the more interesting results to me. I'm looking into the history of the codex, the illuminated manuscript and within that, the illuminated initial. It's a specific format where text, image and decoration intermingle.

I want to work within similar parameters for the next phase of the Calligraphic Space programme. Not only on paper, but on the screen as well.

En natuurlijk is er ook voor het schrijven van betekenisloze, letter-achtige vormen een woord gevonden: asemisch schrijven, van a-semantisch, zonder semantische lading. Doorzoek het internet op “asemic writing”. Zie ook: Brion Gysin.

De video bij End to End Burners van Company Flow bevat een aantal shots waarin driedimensionale graffiti tags zich door de ruimte bewegen. In de metro, over het perron, door het gangenstelsel. Allemaal net kort genoeg om je te verwonderen over wat daar nu net gebeurde*. Ruimtelijk schrift dat zich uitrolt, ontvouwt en weer wegebt. In plaats van het platte vlak wordt de omgeving zelf tot canvas dat beschreven wordt.

  • Inmiddels maakt terugkijken op youtube nadere inspectie mogelijk. De illusie houdt stand.

kalligrafische ruimte i documenteert de eerste fase van een verkenning van de normaliter verborgen dimensies van de handgeschreven lijn.

De inkt werd hier uit een oppervlak weggeschreven in plaats van er aan toegevoegd. Hiermee wordt de volgorde waarin de streken gezet werden zichtbaar gemaakt. Soms werden patronen toegevoegd om het contrast tussen rechtlijnige geometrie en dynamisch schrift te vergroten.

De beeldvullende drukken op een rond canvas suggereren uitsnedes uit een groter geheel. Of dat een groter geheel is van kosmische of microscopische proporties blijft vooralsnog ongewis.

8 januari 2020, een specifieke volgorde van kalligrafische halen en naar sheet overgebrachte Lego-patronen levert dit soort spannend beeld op.

Procedé:

  • Op gladde kant van A5 sheet, staand: een vierkant zwarte inkt opbrengen
  • Kalligrafeer door weg te nemen
  • Leg een kleiner vierkant sheet, binnen het vierkante inktvlak op het A5 sheet.
  • Druk af: dit neemt inkt weg van het A5 sheet, brengt de vorm over op het vierkante sheet
  • Rol een Lego-zetsel in. Dit zijn tot nu toe vooral patronen binnen een vergelijkbaar vierkant vlak
  • Druk dit patroon af op het A5 sheet. Nu voegen we daar dus weer inkt aan toe.
  • Druk nu het A5 sheet af op papier.