En besvärjelse för att avvärja mörkret

#ritual #lore