Нігонська

#нігонська #перебуква #мова

Приклад запису Hakodate за часи УНР

函館 Гакодате

Зелений клин

Перебуква

あ / ア
а
い / イ
і
う / ウ
у
え / エ
е
お / オ
о
か / カ
ка
き / キ
кі
く / ク
ку
け / ケ
ке
こ / コ
ко
さ / サ
са
し / シ
шї
す / ス
су
せ / セ
се
そ / ソ
со
た / タ
та
ち / チ
чї
つ / ツ
цу
て / テ
те
と / ト
то
な / ナ
на
に / ニ
нї
ぬ / ヌ
ну
ね / ネ
не
の / ノ
но
は / ハ
га
ひ / ヒ
хі
ふ / フ
фу
へ / ヘ
ге
ほ / ホ
го
ま / マ
ма
み / ミ
мі
む / ム
му
め / メ
ме
も / モ
мо
や / ヤ
я
  ゆ / ユ
ю
  よ / ヨ
ӧ
ら / ラ
ра
り / リ
рї
る / ル
ру
れ / レ
ре
ろ / ロ
ро
わ / ワ
ва
  を / ヲ
о
ん / ン
н
 
が / ガ
ґа
ぎ / ギ
ґі
ぐ / グ
ґу
げ / ゲ
ґе
ご / ゴ
ґо
ざ / ザ
за
じ / ジ
жї
ず / ズ
зу
ぜ / ゼ
зе
ぞ / ゾ
зо
だ / ダ
да
ぢ / ヂ
џї
づ / ヅ
ѕу
で / デ
де
ど / ド
до
ば / バ
ба
び / ビ
бі
ぶ / ブ
бу
べ / ベ
бе
ぼ / ボ
бо
ぱ / パ
па
ぴ / ピ
пі
ぷ / プ
пу
ぺ / ペ
пе
ぽ / ポ
по
きゃ / キャ
кʼя
  きゅ / キュ
кʼю
  きょ / キョ
кʼӧ
しゃ / シャ
шя
  しゅ / シュ
шю
  しょ / ショ
шӧ
ちゃ / チャ
чя
  ちゅ / チュ
чю
  ちょ / チョ
чӧ
にゃ / ニャ
ня
  にゅ / ニュ
ню
  にょ / ニョ
нӧ
ひゃ / ヒャ
ха
  ひゅ / ヒュ
ху
  ひょ / ヒョ
хо
みゃ / ミャ
мʼя
  みゅ / ミュ
мʼю
  みょ / ミョ
мʼӧ
りゃ / リャ
ря
  りゅ / リュ
рю
  りょ / リョ
рӧ
ぎゃ / ギャ
ґʼя
  ぎゅ / ギュ
ґʼю
  ぎょ / ギョ
ґʼӧ
じゃ / ジャ
жя
  じゅ / ジュ
жю
  じょ / ジョ
жӧ
ぢゃ / ヂャ
џя
  ぢゅ / ヂュ
џю
  ぢょ / ヂョ
џӧ
びゃ / ビャ
бʼя
  びゅ / ビュ
бʼю
  びょ / ビョ
бʼӧ
ぴゃ / ピャ
пʼя
  ぴゅ / ピュ
пʼю
  ぴょ / ピョ
пʼӧ

Примітки

Про всяк збережена йоцуґана: スズキ сузукі, つづく цуѕукі.

Довгість. Просте подвоєнє: お祖母さん обаасан; 失敗 шїппаі.

При потрїбі розмежа звуків оздобиює ся знаками як дефіс чи апостроф: 可愛い каваіʼі, 紳一 шїнʼічї.

Двоголосні не враховані: [немає] 後輩 коогаі-а.

Зміни

Одинарна н може замінювати ся на:

При потребі певна рїдка вимова непочаткового ґ може записувати ся як ньʼ: 戦後 сеньньʼо, але 千五 сеньґо.

Доповнює ся. Останя онова: 23 лип 2020.