למידה מההיסטוריה אינה טהרנות, חזרה על טעויות העבר אינה פרגמטיזם

הרשימה הועברה לכתובת https://sappir.net/he/2019/08/29/%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%9e%d7%94%d7%94%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%94-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%94-%d7%98%d7%94%d7%a8%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%96%d7%a8%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%98/