Nollsummespel

Guden gav dig dessa besvär – nu måste Guden hjälpa dig.

Den framhävde alla kval, och riktade din blick mot dem. Den byggde ett tredimensionellt rum, och höjde det svåra närmare dig. Lite närmast dig, Fina. Le och låt dig glädjas åt en lösning bakvänd! Men, hur kan en blunda när de speglar ett så starkt sken? Men, Du, hur kan en överblicka en så stor helhet, i flödet av Maskiner?

Så många ruttna fötter kan spåras dit, till en cancerogen Urkälla för visdomar om världsbyggande. Men din närmaste skräck är den glatta isen under pudersnön, i alla trapphus, på alla torg. Men visst har vi ändå bråttom? Visst måste Det gå fort? Eller Måste vi, eller bör vi ändra på allt?