Anteny kształtów

Nad dachami, antenami kształtów Niebo słabo się wygwieżdża Rośnie trawa w zrębach muru Wszystko w dymie i obwiedniach

Idę zasłuchany w pejzaż Nic nie patrząc, nic nie widząc Gdzie są budowniczy świata Co rzeźbili ten horyzont

Ich juz nie ma Wróść musieli w twardą ziemię Dziś odciskam płozą statku Szczątki pracy ich – kamienie

[2014] #muzyka