write.as

Klitoris Zblízka

Vieme, že tam niekde je. Niektorí z nás sú si vedomí toho, čo so ženou dokáže urobiť. Všimol som si, že má pritom jednu ruku medzi nohami a hýbe s ňou. A tak teda po svojom narodenн nebol zo strany svojho otca nikdy za syna uznanэ” - иo z hѕadiska logiky celkovйho kontextu danej situбcie sa s najvдиљou pravdepodobnosќou logicky aj dalo oиakбvaќ. A preto novinбri s hyenistickou zbabelosќou si trъfnu z homosexuality lћivo obviniќ iba mаtveho иloveka, ktorэ sa uћ voиi tomuto hrubйmu ъtoku na svoje meno a dobrъ povesќ uћ nemфћe sъdne brбniќ. Preto dešifrovanie takéhoto sna nie je jednoduchá záležitosť. Mnoho z nich ho chceli vyskúšať na základe toho, čo videli v pornografických filmoch. 20 Lebo jeho, len zmyslom duše pochopiteľné neviditeľnosti vidieť od stvorenia sveta po učinených veciach, totiž jeho večnú moc a jeho božstvo, aby boli bez výhovorky. Zároveň je to vhodná doba na lepšie spoznávanie svojho partnera či rozhovory spoločnej budúcnosti. Vyumelkovanosќ a sebaklam je tu celkom oиividnэ; nakoniec ћijъ iba ako zvrhlн homosexuбli a na svoju kresќanskъ vieru zabъdajъ alebo si umelo vytvбrajъ akъsi vlastnъ verziu pseudokresќanstva, ktorб je umelo prohomosexuбlna, aby tak upokojili, respektнve oklamali svoje vlastnй svedomie. Tento holandskэ homosexuбlny pacient, ktorom som pнsal uћ v predoљlej kapitole, respektнve tento niekdajљн sluha” иi pбћa” svojej matky si v ambulancii pri rozhovoroch so svojнm terapeutom jasne spomнnal na to, ako aj on tъћil po rovnakej pozornosti, akъ si zнskaval jeho brat. Herečka sa pripojí Amber Heard a Andie MacDowell, rovnako ako stádo Hotties, ktorí hrajú mužské striptérky v prvom filme - Matt Bomer, Gabriel Iglesias a Joe Manganiello. Hudba; Prednášky OZ Biosféra; odstraňuje všetky modriny, opuchy, podliatiny. A isteћe by bolo aj nemбlo takэch oblastн, kde by sme sa ja a Muhammad bin Ladin nбzorovo absolъtne vфbec nezhodli. Josif sa potom takmer až po týždni preberá z bezvedomia. Žiadny klitoris (ani človek) nie je úplne rovnaký, preto typ dotyku, pri ktorom bude jedna žena slastne vzdychať „ooo, môže u inej vyvolať grimasu „auuu. Za normбlnych okolnostн si ћena praje byќ muћom chrбnenб a chce sa mu odovzdaќ. Preto kaћdэ vylieиenэ bэvalэ homosexuбlny pacient je hrozbou, ktorб tъto ideologickъ dogmu ъdajnej nevylieиiteѕnosti homosexuality ъplne spochybтuje a vyvracia; a инm viacej ѕudн sa tomto vylieиenн niekoho z jeho homosexuбlnej psychopatickej poruchy dozvie, tэm je to pre reћim neprнjemnejљie, tэm viacej je jeho ideologickб dogma ъdajnej nevylieиiteѕnosti homosexuбlnych pacientov na verejnosti podrэvanб a spochybтovanб. Indrek Meos. Lühiesseed http://shopitto.blogspot.com/?s=all