Kijk het zit zo, voor dat de maan er was was er de muit. Na enige onenigheid met de beheerders van de zon die na eerder onenigheden betreffende het algemeen bestuur van de aarde (voorheen de wereld) de plaats had moeten innemen van de zoff, de mensen van de zon zeiden dat deze niet kon functioneren met de muit. De muit moest worden behandeld en daarna ingeschakeld zodat het actief kon opereren met de zon. Dit zou het leven op aarde ten goede komen, vooral dat van mannen, en toevallig waren alle beheerders man. Vrouwen zouden misschien wat hinder ondervinden door inschakeling van het hemellichaam, maar niet zo vaak, meestal maar 12 keer per jaar, zo ongeveer. Dit euvel konden ze eventueel oplossen door de mannen te gebruiken om ze te bezwangeren, mannen konden daar best mee leven. Nou en daarom dus.

welterusten