EM (eftermiddag)

Du gav mig dikterna i min dag. Du gav mig lugnets lilla lockelse, kanske ett lugn i min dag. Du lät mig böjas, oförvanskas. Du lät mig tåras när jag böjdes, med fulla lungor, kanske nära lugnets lilla nära. Jag tror att du infann dig närmast. Du gav mig frågan – E/en av Dem. Du gav mig smakrika, blommande, rika, säregna, särskilda fåtal i min dag. Du lät mig kringå alla reglers fulla bruk. Du gav mig en långsam framblick i min dag, och lät mig se en delad yta, ett lunk bortom kulmen, ett slut på massorna – de många – ett svar så kort som sin fråga – långa för de långa. Du gav mig en fortsättning i min dag.