P.R.O.S.N.

Pod rozgrzanym obcym słońcem niebem Tak naprawdę szukam tylko siebie W oceanach rtęci szukam śladu Kruszę skałę pod zastygłą lawą

Ile było drogi przemierzonej lat A myślałem – zawsze będę trwał Pod rozgrzanym moim słońcem niebem

Można tylko naprzód iść Nie potrafią się zatrzymać Ci, dla których tajemnicą Tej drogi jest przyczyna

Pod rozgrzanym obcym słońcem niebem Tak naprawdę szukam tylko siebie W górze mniejsza większą gwiazdę spala Białym światłem mienią się na falach

Który to już kolor z odwiedzonych gwiazd A myślałem – zawsze będę trwał Pod rozgrzanym moim słońcem niebem

Można tylko naprzód iść Nie potrafią się zatrzymać Ci, dla których tajemnicą Tej drogi jest przyczyna

[2009] #muzyka