Toxodon

To odkrycie łączy nas, wspólna droga na tle gwiazd I że przyjdzie po nas – niewiadome, inne życie

Jestem słojem pnia Ty korony liściem Ja tąpnięciem dna A ty falą bystrą

Stąpam sam oddech mój Tnie powietrze, drąży czas Dzieli nas tylko myśl Przez miliony ziemskich lat

Dziś w retorty sypiesz piach, z Toxodona szczątków miał Choć skończymy na tej samej z gwiezdnych skał

Jestem nurtem rzek Rozstąpieniem śniegu A ty pianą fal Co nie sięgnie brzegu

Taka myśl dławi sny Że nas łączy trwania nić Chciałbyś być władcą światów Zgryź kość mą za swój wiatyk

[2013] #muzyka