isd

p: Is dot?

#кримська #мова #перебуква

Будимо відштовховати сьа від абетки, шчо приьньата Кабінетом міністерів Украьини в 2021 роцьі. Враховуьимо і наведену там ж Міжнарідну фонетічну абетку.

Read more...

#додаток #бравзер

Просто абетковиь перелiк додаткiв i скриптiв житкованими мноьу. Намагати ьму сьа давати ланки не на крамницьу Хрома, аби умовним Лисольубам було легкіше.

Зьміст

Загальні

 1. AutoScroll
 2. Bypass Paywalls Clean
 3. ClearURLs
 4. Copy Unicode URLs
 5. GoFullPage
 6. Imagus
 7. Just Read
 8. Mute Tab Shortcuts
 9. Redirector
 10. Selection Context Search
 11. Stylus
 12. Tab Pinner
 13. Tampermonkey
 14. uBlacklist
 15. uBlock Origin
 16. uMatrix

Вузькі

 1. BetterTTV
 2. FB Purity
 3. LanguageTool
 4. Moderator toolbox for reddit
 5. Reddit Comment Highlights
 6. Reddit Enhancement Suite
 7. SponsorBlock
 8. Ukrainian Latin
 9. Unwanted Twitch
 10. Vimium
 11. YouTube NonStop
 12. Фейкогриз

Скрипти

 1. Disable YouTube 60 FPS (Force 30 FPS)
 2. General URL Cleaner

Read more...

Відповідь до срачів

Багато хто повторює міт, же кирилиця краще відображає мову за латиницю, котра з дашками як от š, а також де на місцях йотованих треба писати дві букви. За приклад до латиниці візьму змінену — додано ě — хорватську абетку. Така зміна не є обовʼязковою, сприймайте як і.

Коротко: брехня.

Read more...

#ґит

Подеколи хотьу кльонувати лише певну теку, а не всье сховисче.

Ґит мусеть бути шчонаьменше 2.19.

git clone \ --depth 1 \ --filter=blob:none \ --sparse \ ланка_до_репиcd назва_репиgit sparse-checkout set тека

Особливо корисно, коли треба задьіьати сховисько десь шче, бо потім можна просто зробити ланку або скопіьити.

sudo ln -s $PWD кудиfind . -name \*.ttf -exec cp {} куди \;

Џерела

#украьинська #мова

Дотримуьу сьа такоьі відміни.

Особа Однина Множина Перва ьем ьесмо́ Друга ьеси́ ьесте́ Третьа ьесть суть

Запамьатати дуже легко, бо тотожно до гинших дьіьослів на сти: ьісти, відповісти.

Спросчені можуть додавати сьа до дьіьослів минулого часa.

Особа Однина Множина Перва –(е)м -смо Друга –(е)с -сте

Дужки дльа однини, бо вплив рода: ходив-ем, але ходила-м.

Хотьіло сьа б, зьвісно еси дльа краси, пак кажуть, же можна, але такого не знаходьу на просторах, та і [меньі] чутливо складньіше вимовити. Втім можна також житкувати повноьу формоьу одниноьу.

Ьак џерело: Наталіьа Примушко: Форми минулого часу в памьатках середньоьі НадДньіпрьаншчини.

#мова

Словник

а б в г ґ д е ж з і ь к л м н о п р с т ц ч у ф х ш


 • я, є, ї, ю, й за ь
 • щ за ш

Read more...

Сьваткуьете 7 сьічньа чи 25 грудньа?

В такі дньи можна побачити чимало опитів з подібними запитанньами. Але так неправильно робити, бо насправдьі православні теж відзначаьуть 25 грудньа, в тому числі і за Ьуліьанським кальендаром, котриь просто відстаье на одного дньа від побутового Ґриґоріьансього кожні 128 років, тобто наразьі вже відстав на 14 дньів, бо не враховано хвилини, а отже в маьбутньому то вже не буде ьак 7 сьічньа.

Read more...

#мова

Не згідниь з декотрими частинами, але вважаьу за корисних вiдомостьів ↗︎.

Корисні знаки унікоду ↗︎.

Колись розпишу з чим не згідниь, але цьо не точно

#гісторіьа #стьаг #Бе̌лорусь

Бе̌лоруськиь стьаг Трохи гісторіьи, котра правдоьу виступаьить проти моско̂вськоьі брехньи, ьаку стре̂чав ме̂сцьами, наприклад на тому ж редіте̂.

Зме̂ст

Read more...

#мова #перебуква

Існуье чимало вигаданих чи пробних абетків, але Ша ьесть одна з наь-ульубленьіших, цьому ьесть декілька причинів:

 • Букви побудовані маьже з нольа, але при цьому маьуть певних значеннь:
  1. Короткі — голосні, плавні і носові приголосні.
  2. Довгі позначаьуть решта пригосних.
 • При цьому ѕвінкі приголосні маьуть перевернутого вигльада до глухих. Глухі надрьадкові, а ѕвінкі підрьадкові.
 • Побудована на основі Анґліьськоьі, тому легко пристосувати до Украьинськоьі.
 • Легко сьа уче.

Загалом виходе ознаковоьу абеткоьу. З державних i наьпоширеньішоьу такоьу ьесть лише Кореьська.

Read more...