Lastige Gevallen in de Rede

Levensboom.com

Goedemiddag allemaal, welkom bij deze rondleiding, lezing rondom onze Levensboom, de bomus langlevicus, de eternalus floranus oftewel de Boom des Levens dot compagnie. Ons project is opgestart rondom 1800 en sindsdien hebben we het er ontzettend druk mee. Ik hoop dat u inmiddels genoeg bent hersteld van de duizend kilometers langs en in dorre droge grond reizen over die ene ellenlange weg naar deze geweldige groene oase. Gelukkig kunt u hier even herstellen en opladen in ons natuur voeding restaurant en voor de liefhebbers is er het Eternalus kuuroord met ons eigen heilig aandoend water helemaal aangevoerd van uit de dichtstbijzijnde nog stromende rivier, eentje nog niet nodig om onze grote boom te voeden.

De Eternalus boom is ontstaan een poosje voor 1800, voor onze voorouders begonnen aan dit project was deze boom er al. Niet in de orde van grote van nu, het was een scharminkel van een boom, een takje meer niet, aldus de geschiedschrijving. Voor de oprichters moest juist deze boom model staan voor de opkomst van de eeuwige mensheid, de moderne mens, de bron zijn van ons drukke leven hier op de aarde. Het had meteen al een soort van kuuroord functie maar toentertijd noemde je zoiets van lieverlee een klooster, alles wat geen kasteel was, herberg, molen, kerk of boerderij noemde je een klooster. Het was wel een herberg, een wasserij, markt en veemarkt. In die oude tijd was er hier en in de hele brede omgeving nog volop leven, die dorre droogte waardoor u net bent gereden was er in elk geval niet.

De boom is groot, immens groot, we hebben er vele takken aan laten groeien, daaraan vele blaadjes en hieronder wortels van wel honderden kilometers lang. We beginnen de rondleiding niet met de boom maar met een blik op de voorraadschuur, schuren, en de bergen aan voedingsmiddelen voor de boom en ons het personeel van de boom, de verzorgers en uitbaters van deze floranus eternalus en dienaars van het kuuroord. U ziet twee bergen aan voedingsmateriaal, allebeide voor de boom, bemesting, extra voedingsstoffen. Die heuvels zijn de voorraad voor slechts een week, als die op is worden er weer twee nieuwe hopen gebracht uit de omgeving, niet langer de naaste, die is dor en droog dus, maar de naaste van de naaste van de naaste omgeving. Daar waar nog voldoende spul aanwezig is om deze boom in leven te houden. De schuur hiernaast is onze eigen voorraad, staat echt vol, tot de nok toe, echter ook dat zal in een week door ons worden opgemaakt, en u, de gasten, bezoekers en sponsoren van Levensboom.com. U maakt het mogelijk dat we landerijen kunnen opkopen en gebruiken voor ons groeiend project, we genoeg bemesting kunnen regelen, inkopen, oogsten en zaaien, al wat nodig is te doen. Ik dank u daar nogmaals voor, zonder u was deze boom en dus de hele bedrijfstak verpieterd.

Het water in de rivier nodig voor de wortels, de blaadjes, de vele vertakkingen, de groei als is er niet echt meer sprake van groei, de laatste twintig jaar. Het is vooral pappen en nathouden om wat er is te laten floreren maar ik zal het eerlijk tegen u zeggen ook om deze eternalus gewoon in leven te houden. Het is afkomstig uit andere rivieren en meren we moesten daarvoor menig kanaal graven en dam leggen omdat water hier eigenlijk niet meer vanzelf naar toe wou stromen. Op deze manier blijft de boom er in ieder geval ordentelijk en mooi uitzien maar inmiddels merken we op dat het water alweer aan de krappe kant is om alle wortels en alle zijtakken te blijven voorzien. Het water moet worden aangelengd met speciale voedingsstoffen. Ooit waren al deze stoffen en dergelijke volop in de aarde aanwezig maar ze zijn opgelost, verdwenen toen ons levend project groter en groter werd. Gelukkig is er duizend kilometer verderop nog voldoende aanwezig om ons hachje hier te redden, zodat de eternalus, de eeuwige, voor misschien wel altijd blaadjes kan blijven maken en ze behouden.

De blaadjes zijn een geval apart, u ziet hier vele mannen en vrouwen in groen wandelen, met handschoentjes aan, klimgerei er bij en tangetjes, klemmetjes, mesjes en spuiten dat is ons blader beheer, de blaadjes maken deze boom pas echt uniek. Deze boom net als een andere gewonere boom verliest de meeste blaadjes in de winter, de meeste dus in dit geval. Deze eternalus lang niet meer allemaal. Wij doen ons uiterste best om blaadjes aan de takken te houden, opdat u ook buiten het seizoen nog kan genieten van een mooie volle boom. Hiervoor moeten we heel erg veel experimenteren met de ontsproten aanwas, ze besproeien, takken extra voeden, bijsnijden, soms gewoon er aan naaien en dan nat houden. We doen alles om de aanblik voor u mooi te houden van December tot December. We hebben top en bodem laboratoria, bladeren gezondheidscentra opgericht, biologen opgeleid met als specialisatie enkel en alleen deze boom, tevens blad onderzoekers en diverse andere toegepaste specialisten, allemaal dankzij u steun vanzelfsprekend. Het is ons daarom gelukt om blaadjes langer dan een seizoen, soms wel drie aan de tak vast te houden, en dat zonder al te veel extra externe zorg, echter rondom zo'n blad, in een vrij ruim gebied moeten we helaas constateren, groeit dan weer geen enkel ander blaadje, een zo'n blad gebruikt alle energie uit de hele tak, in ieder geval voorlopig wel. We snijden ook in blaadjes en belichten de duistere plekken extra, zowel voor uiterlijk als gezondheid van de hele boom. Op vele manieren moeten we dagelijks ingrijpen in het bladerdek, opdat alles fijn groen blijft en lekker losjes ritselt in de harde felle wind, over de hele linie moeten we best vaak ingrijpen, de omgeving werkt lang niet altijd mee met de opzet van ons bedrijf.

Ik vertelde u al over de waterstromen, meststoffen aanvoer maar ook de vele stammen en de takken daaraan zijn een factor, we moeten ze soms bijknippen, verplaatsen, buigen in een ander model, oprekken, we transplanteren nu zelfs van tak naar tak, ongezondere takken krijgen dan een gezonde tak aan zich bevestigd, een voorbeeld functie maar ook directe aanvoer van gezondere stoffen. Het is nog niet een super geslaagd proces maar we hopen dat we dit over tien jaar kunnen en succesvol kunnen doen. Wie weet krijgen we dan weer wat sap in de eternalus floranus, opdat hij weer echt kan groeien zoals twintig jaar terug voor het laatst deed en niet stilstaan en niet verder kunnen zoals tegenwoordig.

De boom is in principe zelfs wat in volume afgenomen, desondanks gebruikt hij meer meststoffen dan ooit, heeft hij meer water nodig en veel meer tijd en aandacht van al onze specialisten dat en dus een hoop geld van u, sponsoren, liefhebbers en overige belangstellenden. In de boom ontstaan ook steeds meer kluwen van takken waarmee wij eigenlijk weinig kunnen en er iets tegen doen lukt vooralsnog niet, het lijkt een soort overlevingsstrategie maar dan wel een energie slurpende, in feite is het een nogal dodelijke manier van preventie. De kluwen afsnijden lijdt alleen tot meer en dus werken we er nu omheen en proberen erger te voorkomen.

Dan is er het vele ongedierte dat onze bladeren aanvreet, in de wortels wroet, op takken loopt, kruipt en er aan zuigt, uit vooral, ook meer dan er vroeger waren. We doen ons best voor alle onderdelen van de boom om het te bestrijden en de aangevreten exemplaren leuken we op of herstellen we met wat extra eten, veel extra eten, langdurige zorg voor tak en wortel, ondersteuning met staken, touwtjes en clipjes, al wat helpt. We zetten op afstand bestuurbare met AI voorziene drones in tegen gevaarlijke insecten, sproeien busladingen chemicaliën, zorgen voor aanvoer natuurlijke vijanden (nooit genoeg), zien dat die vaak onderdeel worden van het minne deel van ons project en beginnen dan weer te spuiten, ook op die voor het betere hier naar toe gehaalde gedierte, inmiddels deel van ons probleem, met weer andere chemische middelen, de beste op zo'n moment voorradig. Het kan niet voorkomen dat sommige takken er uitgeblust bij hangen, ontdaan van al vele blaadjes, soms zelfs kaal, breekbaar, droog en dof. Ze breken wel eens af of we breken ze af om erger te voorkomen, je weet niet meer wat er in zo'n tak huist of op, er bij komt kijken, langs vliegt. We gedogen sommige insecten omdat ze ook wel eens iets goeds doen, grotere beesten niet zo vaak omdat ze vaak gevaar voor ons inhouden, het levensboom.com personeel, voor de boom maakt het eigenlijk niks uit.

In ons lab werken we ook voortdurend aan nieuwe bestrijdingsmethoden voor oud en nieuw zeer. We krijgen daarbij hulp van hele pientere wetenschappers van de allerbeste universiteiten de wereld rijk, vele uitvinders bieden hun diensten ook nog vrijwillig aan, zodoende is er wel een imposant netwerk ontstaan van levensboom.com defensie projecten. Het geheel is een bron van kennis hard nodig om de eternalus voor eeuwig te laten ritselen in de wind en gezellig blikkeren in de zon, als die er goed voor staat, tijdens de gouden uren meestal.

De wortels dan, ook daarin en daarom huist veel kwaad, meerdere kwaaien, onzichtbaar voor ons naakte oog worden die lange, diepe wortels aangevallen, geknakt, opgegeten, leeggezogen, drogen uit waar aarde droogvalt, we weten maar erg weinig van al die wortels. Ze gaan en graven dieper dan wij kunnen komen. Zonder middelen camera's, omzichtig graafwerk, krijgen we echt geen goed beeld van de gevaren. Veelal berust ons onderzoek op losse wortels in speciaal supersterk water, of op wortels van levensboom stekjes en levend onderzoek op onze boom lijkende bomen, kleiner en niet erg belangrijk, behalve voor ons dan en onze ware eternalus floranus.

Volgt u mij dan gaan we ter afsluiting nog even de boom in. U kunt klimmen, met de roltrap, lift of gewoon beneden zitten in het restaurant en naar boven kijken alwaar ik of een bekende naar u zwaait terwijl u koffie drinkt met een koekje er bij. Dit deel van de boom is speciaal hiervoor ingericht, om u nader te kunnen laten kennis maken met de vele takken aan een boom en zijn blaadjes, de blaadjes en takken zijn niet allemaal even echt maar wel niet van echt te onderscheiden. Klauteren in een boom is al mooi maar in deze Boom des Levens een lust. Voel hoe rond en toch ook weer niet de takken zijn, de structuur van de bladeren, kijk naar de nerven, voel de kleine haartjes, zie waar en hoe het blad vast zit aan de tak, luister naar het effect van de wind in de boom op de blaadjes, scherend langs de takken, het gebladerte laten dansen, deinen en wiebelen. Hier onder deze plek van de boom des levens is het altijd droog, zo goed dicht is het geheel aan flink gevulde takken, nooit valt hier zomaar een drup, is ongewenst, vooral hier, dat zou de kwaliteit van het restaurant moment ernstig kunnen schaden, en de apparatuur.

Met deze heerlijk dartele speelse bezigheid in de Boom des Levens sluit ik deze rondbanjerende lezing af. Ik hoop dat u veel heeft geleerd en zo niet toch bent voorzien van een mooie levenservaring. Ik wens u voor straks een goede terugreis of een aangenaam verblijf in het kuuroord, misschien zien we elkaar daar nog. U kunt alles terug lezen in onze glossy brochures, online en ook meer lezen en bekijken, kijk daarvoor in onze Levensboom.com store nabij de uitgang. Doe dat alsjeblieft, we hebben het geld hard nodig voor het behoud van deze gigantisch grote zeer oude levensboom, de eternalus floranus.

Nou zo dan maar, alvast welterusten en dan nu hiddentrack no. 024 alweer, persoonlijke favoriet, maar dat zijn ze natuurlijk bijna allemaal

https://youtu.be/S6nSpBiekzQ

Het was een onthutsende ervaring. De dagen vooraf was ik nog heel erg gehutst maar daarna was ik de hele huts kwijt. Je snapt niet waar het blijft zo in enen.

Vandaag verschijnt 'Als het stof gedaald is ; Hendrik Jans ware verhaal'. Hendrik Jan heeft de nare ervaring betreffende zijn verschrikkelijke ontvoering opgeschreven. Het is een gruwelijke vertelling maar ook hoopgevend, een man die dergelijke dingen mee moest maken en die desondanks de draad weer op pakt, steun en toeverlaat voor al het groen. De enigste die kalm blijft als de baas ontevreden is over het voort gaan der beplanting, maar ook nu nog de Voorbijgaande blijft steunen ook al heeft Hendrik toen de hele dag al die ellende en dat leed moeten doormaken.

Hij verteld over de duisternis die hij daar leerde kennen, zijn bijna dood ervaring in de stofzuigerslang, 't zien van engelen en buitenaardse wezens 'ik was echt even kassiewijle, zag engelen zitten zitten op een terras, van daar naar me wuiven terwijl ze ontspannen nipten van hun nectar drank, keken naar een erotische voorstelling en daar zichtbaar van genoten, er zaten zelfs van tv bekende vaderlanders bij, Peter R., Brood, Bowie, Chucky en van Koningsbrugge, allemaal in wit glanzende gewaden, sprankelend frisse vleugels en een hel verlichte halo voor het opgehemelde kruis. Precies zoals ik dacht dat het zou zijn, harpgetokkel, muzak, een breed geschouderde man van Hemel beveiliging staande bij de entree en toen bleek dat ik mijn tijd te ver vooruit was en werd daarop wakker in een zeer stoffig omhulsel, erg donker, heel benauwd.' schrijft Hendrik over dat ene moment waarop zijn leven leek te eindigen.

Hendrik is de internationale politiemacht tot in het oneindige dankbaar 'Ik had daar dood kunnen gaan, in die ellendige omgeving, tussen al die dorre rommel, nooit meer buiten komen, de planten zien. Niet meer iedere dag naar alle tevredenheid op mijn die dag beste plek gezet dankzij de altijd helpende hand van Aard. Dat idee was heel naar, en ik zat daar in dat hol stil te jammeren, smorend in mijn ongeluk, opeens kon ik gestommel horen, zie heel rap enkele mannetjes verschijnen in zwart uniform, dan overal kunstlicht, ze hebben de vuurwapens in de aanslag, geweldig dat moment van bevrijding. Ze namen me mee terug naar buiten, het heerlijk daglicht in. Zo dapper die jongens, altijd in de weer in weer zo'n verse hel op aarde, veiligheid bieden aan ontvoerden, gegijzelden, belegerden, mannen op handelsmissies, zwakken en ouderen in bejaardenwoningen opgesloten, er dag op dag af zijn voor ons soort mensen verkerend in diverse typen nood.' Schrijft Hendrik vol erbarmen, respect voor defensie, overheid, hun warme zorg. 'Mijn diepste respect voor het goede werk van al die goede mensen die elk etmaal zo kunnen werken dankzij onze behoefte aan veiligheid, zeer dapper volk. Heel ontwapenend.'

Het is een ontzagwekkend boek waarin we niet alleen kennis nemen van wat er in een mens omgaat op zo'n moment maar ook kunnen lezen over de wereld en het leven van Hendrik Jan voor en na deze intense ervaring. De periode voor deze gebeurtenis blijft niet onbeschreven, zijn vorige baan als treinmachinist, de familie Jan, daarna het zware werk bij Van Voorbijgaande Aard. De bijbehorende neerslachtigheid, het daar heersend angst regime, en dan de ommekeer waarop hij zijn chef ziet in een ander licht. Hendrik schrijft 'De wereld heeft hij voor mij op de kop gezet, zijn eigen nog wel. Hij liet niks voor mijn leven en welzijn achterwege zodat men mij zou vinden. Die nare man zo bleek had een hart zo puur als chocolade.'

De inhoud van dit boek bevat een diepe kern. Het is een bron van hoop, veerkracht en doorzettingsvermogen. Hendrik laat je zien dat hoe erg het ook was, is of zal worden je er met hard werk en vergevingsgezindheid altijd weer bovenop komt.

Hmm, was het gisteren wereld onderstreep dag?

Van Voorbijgaande Aardse Schokkende Zaken

Hendrik Jan is terug na een hachelijk avontuur. De groen assistent van Van Voorbijgaande Aard was gisteren plotsklaps verdwenen zonder sporen na te laten. Buurtonderzoek wees uit dat er vermoedelijk sprake was van een misdrijf. Dit werd bevestigd toen er een briefje in de bus van het weblog kantoor viel met daarop een vraagprijs van vele miljoenen te betalen voor zijn vrijlating. De brief zat in een envelop samen met een los handje van Hendrik, zonder pardon uit zijn kleine lijf getrokken. Meteen daarna zijn Interpol en andere (Inter)Nationale Veiligheidsdiensten in actie gekomen om deze nare zaak zo snel als mogelijk op te lossen. Na langdurig sporen onderzoek van wel enkele uren en driftig buurtonderzoek met veel enquête formulieren gestuurd naar vooral regionaal bekenden in het dus danig omheinde criminele circuit als ook vragen gericht aan de NASA omdat er bij deze nare zaak mogelijk betrokkenheid was van buitenaardse inmenging.

Dit heeft na overdragen van smeergeld en bedreiging al snel een aantal belangrijke tips opgeleverd die versnelde opsporing van het slachtoffer mogelijk maakten. Slechts een half etmaal later werd ontdekt waar de Hendrik Jan nappers hem gevangen hielden. Een speciaal hiervoor ontwikkelde ontvoeringsoplossingseenheid is ingezet om Hendrik Jan te bevrijden uit zijn benarde positie in de stofzuigerzak. De ontvoerders hadden hem daar ingestopt in de hoop dat het bij toevallige ontdekking leek alsof Van Voorbijgaande Aard hem pardoes had opgezogen en dat de daders dan vrijuit zouden gaan. Zo gaan die dingen hier echter niet, daders worden voluit gepakt en flink gestraft zeker als het om ontvoeringen gaat en dan ook nog met zoveel bruut zuigend geweld uitgevoerd. De politie wil nog niks zeggen over de dader of daders maar mogelijk gaat het om de bekende Judas I. Een man met een lange lijst aan strafbare feiten in zijn dossier van vele meters.

Ondanks de ontdekte sporen van zeer vreemde bijna onaardse stoffen bleek er geen sprake van buitenaardse inmenging. De stoffen zijn echter wel meegenomen voor verhoor, onderzoek op mogelijk gevaar voor de volksgezondheid alsook voor eventueel gebruik bij moordwapens waarvan de staat dan gebruik kan maken om de staatsvijanden te bestrijden met een nieuw en uniek wapenarsenaal.

Hendrik Jan wil nog niet reageren op alle onverkwikkelijkheden hem deelgevallen. Van Voorbijgaande Aard zegt blij te zijn met de terugkeer van zijn assistent in groene zaken maar kan en wil verder niks zeggen over het misdrijf en ook niet of hij mogelijk de gevraagde miljarden heeft overgemaakt om vrijlating te bespoedigen. Het onderzoek loopt nog en dus mag ik over niks uitspraken doen, zelfs niet over of ik Hendrik Jan mogelijk heb vrijgekocht en de daders zo heb geholpen om in de vastgoedwereld voet aan de grond te krijgen alwaar crimineel gedrag de orde van de dag bepaald of beter heid. Hendrik is terug en dat is voor mij het enigste belangrijke.

Hiermee komt een einde aan de niet erg lang slepende zaak maar toch wel even. Het is gelukkig allemaal met een sisser afgelopen. De stofzuigerzak kon zelfs nog gebruikt worden dat is ons al wel bekend, gelukkig maar. Wij van Van Voorbijgaande Aardse Schokkende Zaken wensen Hendrik en de Voorbijgaande veel sterkte toe en hele gezonde planten.

Politie bericht

Hier volgt een politie bericht. Sinds vanmiddag is Hendrik Jan vermist. Hendrik jan heeft een LEGO Achtig uiterlijk, kort postuur, hoekig, stram en hij is slecht ter been. Op de tijd van verdwijnen was hij aan het werk in de woonkamer van Van Voorbijgaande Aard. Hij droeg zijn vaste tuinman uniform met een omgekeerde groene cap op zijn gele hoofd. Zijn moeilijke benen zijn eveneens groen, maar donkerder groen. Hendrik jan is ongeveer 3 cm groot. Hij is voor het laatst gezien om drie uur in de middag in de nabijheid van een grote stofzuigerslang sindsdien is niets meer van hem vernomen. Heeft u Hendrik Jan na die tijd nog gezien neem dan contact op met de politie of SMS het alarmnummer 00 06 AAAAAAH (50 cent per noodbericht). Hendrik Jan is medeverantwoordelijk voor de indoor tuin van Van Voorbijgaande Aard in die zeldzame gevallen als de Voorbijgaande daar niet is. Hij zorgt dan bij het groen voor de nodige rust en kalmte. U kunt eventueel ook direct contact opnemen met Van Voorbijgaande Aard via een complex systeem van rooksignalen gecombineerd met morse en gebarentaal voor dove en slechthorende alligators. Tot zover dit politie bericht, dank voor u aandacht, Godsvaart oftewel Ajubel.

Van Voorbij Croonende Aard – Thema van Zuid Horn, Zuid Horn

(van de nooit op geluidsdrager uitgebrachte speelfilm OST behorende bij de film van, Ernie 'Skonzeese' Haanstra, Zuid Horn, Zuid Horn)

Deel het bericht maar, ik vertrek vandaag Ik wil een deel zijn van: Zuid Horn, Zuid Horn Die zwerver slippers, willen van het padje af wandel voort naar het epicentrum van: Zuid Horn, Zuid Horn

Ik wil ontwake in het dorp dat iedere dag pit En zien dat ik klaarwakker ben, hopeloos fit

Die grote stads melancholie, valt van me af Ik beginne aan een kakelvers avontuur, in oud Zuid Horn Als ik het daar kan maken, dan maak ik het overal Het is nu aan u, Zuid Horn, Zuid Horn

Zuid Horn, Zuid Horn Ik wil ontwake in het dorp dat iedere dag pit En zien dat ik de bovenste beste ben, een keiharde hit Meteen klaarwakker, en akelig fit

Die grote stads melancholie, ooh, valt van me af Ik beginne aan een kakelvers avontuur, in oud Zuid Horn En als ik het daar kan maken, dan ga ik het overal maken Het is nu aan u, Zuid Horn, Zuid Horn Zuid Horn

Ut origineel van de Frank

https://youtu.be/EUrUfJW1JGk

Het commentaar van Van Voorbijgaande Aard op weer zo'n ernstig delict op de Nederlandsche ere divisie voetbalvelden.

Kijk nou! Het is vreselijk, dit kan toch niet. Dat is bier van de beste brouwers daar hebben mensen hun leven voor gegeven en dat dan daar bovenop zo'n onschuldige voetbalspeler, dodelijk. Gemeen, laag bij de gronds en naar. Je zou zo'n zogenaamde club supporter moeten oppakken, zijn ballen afsnijden en terug sturen naar zijn vaderland. Wat een vreselijke misdadigers, monsters, ze vermoorden deze geweldig eerlijke voetbalsport, onze kindse verse kinderdromen worden verpest. Hier lijdt verdikkie iedereen onder, gebruik toch je verstand. Wat als die volwassen man nu geen kinderen meer kan krijgen of zijn salaris niet tijdig ontvangt. Allemaal de schuld van die ellendige pestkoppen die de hele boel naar de filistijnen helpen. Wij als brave voetbal commentatoren, weet niet watjes langs de zijlijn moeten in opstand komen en alle volgende wedstrijden onze kop houden om erger te voorkomen. Wat jij Co Mentator? Zo erg kan het niet zijn dat ik er door geen woord meer zal uitkramen, Pré Centator.

Het komt nu niet goed uit zei de moeder in de speaker van de mobiele telefoon terwijl ze bezig was met leeghozen van de slaapkamer van haar jongste dochter tegen haar baas die haar belde vanuit het onder gelopen kantoor op de vraag of zij wist waar de mappen waren gebleven met inkoop gegevens was betreffende het jaar 2020 aangaande de maanden april en mei.

S.N.I.t. ; Een hoofd zo hard

Ik heb een hoofd zo hard het is echt heel apart Je kan er een steen op stuk slaan er met vijf man bovenop staan er op in gaan met een drilboor ik heb het niet eens door.

Ik heb een hoofd zo hard het is echt heel apart Je kan er muren mee breken het door gesloten ramen steken met stompe messen bewerken ik zal het niet eens merken.

Ik heb een hoofd zo hard het is echt heel apart Het kan ongeveer alles absorberen dit hoofd valt nauwelijks te bezeren toch kan deze kop helemaal niet tegen hele fijne druppels miezer regen.

Dan wordt mijn kop als thee zo slap doet het zeer als ik in de handjes klap dan heb ik liever niks op mijn nek dat ding daarop is zo goed als lek en daarom dus, dat zeg ik u nu draag ik altijd een paraplu.

Ik heb een hoofd zo hard het is echt heel apart Je kan er een steen op stuk slaan er met vijf man bovenop staan er op in gaan met een drilboor ik heb het niet eens door.

Een bijna passende hidden track als je de vertaling een beetje aanpast No. 023

https://youtu.be/ASDCoI2bk14